Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 23/06

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 24/06

6h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

Xe đ/c Hạng

Thứ 4 - 25/06

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 26/06

8h00

Họp xét nâng lương

Các đ/c chí trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

7h45’

Hội thảo tại trường vùng cao Việt Bắc

Đ/c Tuận, Hương ĐT

Đ/c Đà

Xe đ/c Hạng

Thứ 6 - 27/06

 

 

 

 

 

Thứ 7-28/6

5h00

Đi công tác Cẩm Phả

Hội đồng thi tốt nghiệp

Đ/c Nông

Xe đ/c Hạng

>> Lịch công tác tuần (từ 16/06 đến 20/06/2014)//tuýeninh2018