Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 30/6

9h00

Mở thầu mua thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3 - 01/7

 

 

 

 

 

Thứ 4 - 02/7

8h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c trong BGH

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp xét tốt nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 – 03/7

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 04/7

9h00

Mở thầu mua thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h00

Họp xét thi đua tháng 6, năm học, giao ban tháng

BGH, Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>   Lịch công tác tuần (từ 23/06 đến 27/06/2014)//tuýeninh2018