Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 18/8

9h00

Làm việc với Cục thuế TN

Phòng Tài chính kế toán

Đ/c Khôi

Phòng 203 

14h00

Họp chuyên môn

Trưởng phó các khoa,  Đào tạo, Trung tâm TH – NN, Trung tâm TT - TV

Đ/c Nông

Phòng 203 

Thứ 3 – 19/8

8h00

Họp Đảng ủy

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo+ Phát triển đảng viên

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 – 20/8

6h00

Họp ở Bộ Công thương

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 21/8

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 22/8

 

 

 

 

 

>>    Lịch công tác tuần (từ 11/8 đến 15/8/2014)//tuýeninh2018