THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014 và
thay đổi thời thời gian Hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014

 

             Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường về tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014.
Căn cứ tình hình thực tế.
Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ ngày lế Quốc khánh 02/9/2014 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ: 4 ngày (Từ thứ 7 đến hết ngày thứ 3).

         Cụ thể: Từ 30/8/2014 đến 02/9/2014.

                        Làm bù ngày thứ 2 (01/9/2014 vào ngày thứ 7 tức 06/9/2014).

2. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014:

         Sáng ngày thứ 7 (Tức 06/9/2014).

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức và HSSV thực hiện kế hoạch trên. Phòng Đào tạo bố trí lịch học phù hợp.

Tổ Bảo vệ phân lịch trực đảm bảo an toàn././/tuýeninh2018