Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 25/8

14h00

Họp bình xét thi đua công đoàn năm học 2013-2014

BCH công đoàn trường, chủ tịch

công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203 

Thứ 3 – 26/8

14h00

Đi họp Sở giáo dục ĐT

Phòng Đào tạo, công tác HSSV

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 4 – 27/8

8h00

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

Thứ 5 – 28/8

 

 

 

 

 

Thứ 6-29/8

8h00

Họp gặp mặt công nhân May

Đ/c Kiên, Trung tâm May và

công nhân May

Đ/c Khôi

Phòng 203

7h30’

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

 

Tiếp trường DN Thái Bình

Ban giám hiệu, Đ/c Lợi, Hùng, Chiến, Việt Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 7 – 30/8

 

nt

nt

Đ/c Khôi

 

>>    Lịch công tác tuần (từ 18/8 đến 22/8/2014)