Thái nguyên, ngày 26  tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v Thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2014)

             Kính gửi: Các phòng, Ban, Khoa,  Trung tâm

            -Thực hiện chủ trương của BGH nhà trường về việc bán thanh lý tài sản, vật tư  thực tập đã qua sử dụng  năm 2014

- Căn cứ vào Quyết định số 6153/QĐ-BCT của Bộ công thương về việc cho phép Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên thanh lý tài sản cố định

- Căn cứ vào Quyết định thành lập hội đồng bán thanh lý tài sản  năm 2014 số 125 QĐ-CĐCN ngày 10/04/2014 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghiệp Thái nguyên

- Căn cứ biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản ngày  15/ 08 /20134 của Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên

            - Hội đồng thanh lý tài sản Trường cao đẳng công nghiệp Thái nguyên tổ chức bán tài sản thanh lý tài sản đã qua sử dụng  năm 2014 (có danh mục kèm theo). Ưu tiên cho cán bộ công nhân viên chức và lao động hợp đồng.

1/Hình thức mua hàng: Bán đấu giá từng loại (ưu tiên cho người mua cả lô hàng)

2/ Thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt

3/Thời gian bán hồ sơ bán hàng thanh lý lúc 7h 30 ngày 27/ 8 /2014 Tại   Phòng Tài chính kế toán.

                  - Lệ phí hồ sơ: 100.000đ ( không hoàn lại)

- Đăng ký mua. Nộp tiền đặt cọc: 5.000.000đ  sau khi xem hàng (trả lại tiền đối với những người không trúng thầu )

 4 /Thủ tục đăng ký mua:

- Cán bộ viên chức và lao động hợp đồng, người ngoài cơ quan có nhu cầu mua tài sản bán thanh lý. Đăng ký trực tiếp bằng (mẫu đơn số 01-QTVT và phiếu trả giá số 02-QTVT) trong hồ sơ bán hàng  thanh lý

-Bản chào giá phải ghi đầy đủ nội dung, bỏ vào bì thư dán kín.

-Thời hạn chót nhận bản chào giá: 11h 00 ngày 28 /08/2014

-Nơi nhận bản chào giá: Phòng Tài chính kế toán

-Ban thanh lý tài sản sẽ tiến hành mở thầu, xét chọn đơn vị, cá nhân có mức giá cao nhất  để bán thanh lý tài sản vào lúc 2 giờ 00 ngày 28 / 08 /2014 tại phòng họp số 203   nhà 7 tầng. Các đơn vị, cá nhân đăng ký mua có mặt để theo dõi chứng kiến. 

5/ Giao cho phòng Quản trị vật tư thông báo và lập hồ sơ, làm các thủ tục bán thanh lý theo quy định tài chính    

6/ Giao và nhận tài sản thanh lý:

- Bên bán giao tài sản tại kho vật tư

- Hàng đã mua phải được trả tiền tại phòng tài chính kế toán và chuyển ra khỏi kho vật tư nhà trường trong thời gian 3 ngày kể từ ngày xét, chọn nhà thầu

 

Danh mục tài sản thanh lý năm 2014//tuýeninh2018