Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 4 – 03/9

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 04/9

 

7h00

Nhập học K48

Hội đồng Tuyển sinh

Đ/c Khôi

Tầng 7 

8h00

Khai trương Trung tâm SX ngành may

Trung tâm SX ngành May và trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Khôi

Trung tâm SXNM

14h00 

Họp Ban giám hiệu 

BGH 

Đ/c Khôi 

Phòng 308 

Thứ 6-05/9

8h00

Họp giao ban tháng 9

Trưởng các đơn vị và Bí thư đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

6h30’

Dự khai giảng TTGDTX Đại Từ

Trung tâm Tuyển sinh 

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 7 – 06/9

 7h30’

Tổng kết năm học

Toàn thể CBVC

Đ/c Khôi

Hội trường Tầng 7 

CN - 07/9

8h00’

Hội thảo nghiệm thu cuốn lịch sử Nhà trường

Ban cố vấn, Ban chỉ đạo, Tổ biên soạn

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>   Lịch công tác tuần (từ 25/8 đến 29/8/2014)