Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 15/9

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 16/9

15h00

Họp xét thi đua tháng 8/2014

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 – 17/9

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 18/9

8h00

Họp Ban chỉ đạo kỷ niệm ngày thành lập trường

Các đ/c trong Ban chỉ đạo

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 - 19/9

 

 

 

 

 

CN- 20/9

7h00

Dự lễ kỷ niệm Công ty Tân Phát

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

>>     Lịch công tác tuần (từ ngày 08/9 đến ngày 12/9/2014)//tuýeninh2018