Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 20/10

 

Đến UBND Tỉnh

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 21/10

6h00

Đi Hà Nội

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4 – 22/10

8h00

Làm việc với UBKT Thành ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Đ/c Khôi

 Đ/c Lợi

15h00

Họp khối thi đua tại trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 3)

Đ/c Nông, Hùng. Luật

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 5 – 23/10

14h00

Đi Thái Bình

Đ/c Lợi, Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 – 24/10

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2014)//tuýeninh2018