Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 27/10

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 28/10

15h00

Họp Ban chỉ đạo thành lập trường

Ban chỉ đạo, Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, công đoàn, đoàn TN, trưởng các tiểu ban, phụ trách các ban 

Đ/c Khôi

Phòng 203

7h30’

Họp Thành Ủy

 

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 4 – 29/10

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 30/10

11h30

Họp với Vụ Tài chính kế toán

Đ/c Lợi, Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 – 31/10

6h00

Họp 23 Ngô Quyền HN

Đ/c Hùng

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

13h00

Đi Nam Định

Các đ/c Ban Giám hiệu nghỉ hưu

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2014)//tuýeninh2018