Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 03/11

8h00

Đi Nam Định

 

 Đ/c Nông

 Đ/c Lợi

14h00

Bóng chuyền

Công đoàn, đoàn thanh niên, HSSV

Đ/c Đà

Sân bóng chuyền

Thứ 3 – 04/11

14h30

Giao lưu bóng đá

Cán bộ, viên chức khối nghiệp vụ và khối đào tạo

Đ/c Đà

Sân bóng đá

Thứ 4 – 05/11

7h00

Hội thể thao

Cán bộ, viên chức, HSSV

Đ/c Đà

 

18h00

Tiếp khách

Các đ/c trong tiểu ban

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi, Hạng

19h

Văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập trường

Cán bộ, viên chức

Đ/c Đà

 

Thứ 5 – 06/11

6h45

Công tác chuẩn bị

Các đ/c trong các tiểu ban, giáo viên mở các xưởng thực tập

Đ/c Khôi

 

7h00

Kỷ niệm thành lập trường

Toàn thể cán bộ, viên chức và HSSV

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi, Hạng

Thứ 6 – 07/11

 

 

 

 

 

>>    Lịch công tác tuần (từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2014)//tuýeninh2018