Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 10/11

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 11/11

6h30

Đi Bộ Công Thương

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 4 – 12/11

6h30

Dự kỷ niệm thành lập trường

Dệt may Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 13/11

14h00

Họp thi đua tháng 10/2014

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 – 14/11

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2014)//tuýeninh2018