DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA COI THI TỐT NGHIỆP

HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP  -  NĂM 2012

          Căn cứ QĐ số 217/QĐ - CĐCN ngày 17/05/2012 về việc thành lập Ban coi thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chuyên nghiệp K43.

Căn cứ số lượng phòng thi Phòng Đào tạo thông báo các đồng chí GV coi thi tốt nghiệp đúng 7h00’ có mặt tại phòng Đào tạo để nhận túi bài thi.

TT

Môn: Các môn giáo dục chính trị
(Ngày thi: 7h/25/06/2012)

Môn: Lý thuyết chuyên môn
(Ngày thi: 07h/26/6/2012)

Ghi chú

1

Cao Thị Bến

Cao Thị Bến

 

2

Nguyễn Thị Huệ A

Nguyễn Thị Huệ A

 

3

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

 

4

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

 

5

Lương Văn Luyện

Lương Văn Luyện

 

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

7

Đinh Thị Lý

Đinh Thị Lý

 

8

Đào Thị Minh Thủy

Đào Thị Minh Thủy

 

9

Hà Anh Thư

Hà Anh Thư

 

10

Cao Trường Xuân

Cao Trường Xuân

 

11

Dương Văn Dũng

Dương Văn Dũng

 

12

Lê Thị Thu Hà

Lê Thị Thu Hà

 

13

Ngô Thị Thanh Hòa

Ngô Thị Thanh Hòa

 

14

Đỗ Thị Thu Hường

Đỗ Thị Thu Hường

 

15

Nông Quốc Thành

Nông Quốc Thành

 

16

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

 

17

Nguyễn Quốc Minh

Nguyễn Quốc Minh

 

18

Huỳnh Thị Hồng

Huỳnh Thị Hồng

 

19

Trần Nguyên Tuấn

Trần Nguyên Tuấn

 

20

Hoàng Văn Chung

Hoàng Văn Chung

 

21

Đỗ Duy Thái

Đỗ Duy Thái

 

22

Tống Duy Hoàng

Tống Duy Hoàng

 

23

Đào Hoàng Bách

Đào Hoàng Bách

 

24

Chu Văn Nhã

Chu Văn Nhã

 

25

Phạm Thị Huyền

Phạm Thị Huyền

 

26

Đàm Bảo Lộc

Đàm Bảo Lộc

 

27

Trần Thị Nam

Trần Thị Nam

 

28

Đàm Thanh Hưởng

Đàm Thanh Hưởng

 

29

Thiều Thị Hồng

Thiều Thị Hồng

 

30

Nguyễn Ngọc Thuần

Nguyễn Ngọc Thuần

 

31

Trương Kim Thuyên

Trương Kim Thuyên

 

32

Đặng Kiều Nga

Đặng Kiều Nga

 

33

Đoàn Thị Lộc

Đoàn Thị Lộc

 

34

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

 

35

Nguyễn Tiến Luật

Nguyễn Tiến Luật

 

Chú ý: Nếu đồng chí giáo viên không coi thi được thì các khoa báo lại phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 13/6/2012.//tuýeninh2018