TỪ 24/11 ĐẾN 28/11/2014

 

Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 24/11

8h00-11h30

 

Họp hội đồng xác định danh mục đề tài  sáng kiến nhóm ngành kỹ thuật

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

13h30-17h

Nhóm ngành tự nhiên XH- QLGD

Thứ 3 – 25/11

- 7h30

- 13h30

Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng họp tầng 4

Thứ 4 – 26/11

8h00

Họp Thường vụ Đảng ủy rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ

Ban Thường vụ

Đ/c Khôi

Phòng  308

Thứ 5 – 27/11

7h30’

Tổng kết khối 487

BCH Hội CCB, chi hội trưởng

Đ/c Nông

Hội trường Tầng 7

Thứ 6 – 28/11

8h00

Họp ban quản lý dự án

Các đồng chí trong Ban quản lý dự án

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2014)//tuýeninh2018