Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 01/12

13h00

Đi khai giảng tại Võ Nhai

Trung tâm TH-NN-TS

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

Thứ 3 – 02/12

8h00

 

Họp UBKT Đảng ủy

Các đồng chí trong UBKT

Đ/c Đà

Phòng 308

Thứ 4 – 03/12

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 04/12

8h00

Họp Ban chỉ đạo vị trí việc làm

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 – 05/12

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy lần 1 (giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ Khóa XIII)

Các đồng chí trong Ban

Thường vụ

Đ/c Khôi

Phòng 308

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2014)//tuýeninh2018