Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 08/12

13h00

 

 

Đ/c Đà

 

Thứ 3 – 09/12

7h30

Đi công tác Hà Nội

Đ/c Việt Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

 

Họp khối thi đua tại CĐ Kinh tế

Đ/c Tuệ

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

Thứ 4 – 10/12

7h30 cả ngày

Họp Hội đồng khoa học

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng tầng 4

Thứ 5 – 11/12

7h30

Họp Hội đồng khoa học

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng tầng 4

15h00

Họp cán bộ chủ chốt

Đảng ủy, Ban giám hiệu, trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; trưởng, phó công đoàn, đoàn TN, BCH các chi ủy

(Đề nghị các đ/c trong thành phần đi đầy đủ)

Đ/c Khôi

Phòng 203

Đ/c Hạng, Lợi

Thứ 6 – 12/12

8h00

Họp Đảng ủy (xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Giao lưu bóng chuyền với trường CĐ cơ khí luyện kim

Các đ/c trong đội bóng chuyền

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>  Lịch công tác tuần (từ ngày 1/12 đến ngày 5/12/2014)