Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 22/12

13h30’

Họp giao ban

Đ/c Lợi, Tuận

Đ/c Khôi

Phòng 203

 

14h30

Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

Các đ/c hội CCB, trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 7

Thứ 3 – 23/12

7h30

Đi công tác Quảng Ninh

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4 – 24/12

10h00

Đi công tác Lào Cai

Đ/c Hùng, Thái Bình

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 5 – 25/12

6h30

Thi đấu cầu lông cụm an ninh

phía nam– Huyện Phú Lương

Các đ/c trong đội tuyển

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

Thứ 6 – 26/12

8h00

Họp xét nâng lương 6 tháng

cuối năm

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

10h00

Họp bước 2 Ban Thường vụ

Các đ/c trong Thường vụ

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Nhận bàn giao cụm trưởng cụm an ninh khu vực phía nam – Huyện Phú Lương

Đ/c Đà, Hùng, Kiên, Hiền, Khiết

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 7 - 27/12

8h00

Hội nghị nghiệm thu cuốn lịch sử nhà trường

Ban chỉ đạo, Ban cố vấn

Đ/c Khôi

Phòng 203

Đ/c Lợi, Hạng

 

>> Lịch công tác tuần (từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2014)