Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 29/12

15h00

Họp chi bộ TCHC-TTĐTBD-TTKT&KĐCL

Các đ/c Đảng viên chi bộ

Đ/c Kiên

Phòng 203

Thứ 3 – 30/12

8h00

Họp công tác Tài chính

CBVC phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng Đ/c Lợi

14h00

Họp Đảng ủy về công tác nhân sự và bổ nhiệm cán bộ

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 – 31/12

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 01/01

 

Nghỉ tết dương lịch

Toàn trường

 

 

Thứ 6 – 02/01

 

nt

nt

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 22/12 đến ngày 27/12/2014)//tuýeninh2018