Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 05/01

14h00

Họp công tác Tài chính

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng Đ/c Lợi

Thứ 3 – 06/01

8h00

Hội đồng nghiêm thu chương trình giáo trình

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 4

Thứ 4 – 07/01

8h00

nt

nt

Đ/c Khôi

nt

 

14h00

Hộp Ban giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5 – 08/01

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 09/01

 

 

 

 

 

>>    Lịch công tác tuần (từ ngày 29/12/2014 đến ngày 02/01/2015//tuýeninh2018