Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 12/01

8h00

Họp Đảng ủy

Phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đánh giá năm 2014

Đ/c Khôi

 Phòng 308

Thứ 3 – 13/01

8h00

Họp giao ban

Cán bộ chủ chốt, công đoàn, đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4 – 14/01

14h00

Họp thi đua tháng 11+12/2014

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 – 15/01

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 16/01

8h00

Họp kiểm kê

Ban kiểm kê

Đ/c Đà

Phòng 203

>>    Lịch công tác tuần (từ ngày 05/01 đến ngày 09/01/2015)//tuýeninh2018