Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 19/01

16h00

Dự hội nghị tại trường CĐN cơ điện luyện kim

Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 20/01

13h30

Đi công tác Nam Định

Đ/c Nông, Đà, Hùng, Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4 – 21/01

 

nt

nt

 

 

Thứ 5 – 22/01

13h30

Dự hội nghị tập huấn Hải Phòng

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 – 23/01

8h00

Hội nghị  triển khai công tác Cụm ANKV phía Nam năm 2015

Đ/c Đà, Lợi, Tuận, Hiền, Khiết, Luật

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

6h00

Họp Công đoàn Công thương

 

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

>>  Lịch công tác tuần (từ ngày 12/01 đến ngày 16/01/2015)//tuýeninh2018