Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 26/01

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 27/01

14h00

Tiếp khách Bộ Công Thương

Ban Giám hiệu, đ/c Hùng, Lợi

Đ/c Khôi

Phòng khách, đ/c Lợi

Thứ 4 – 28/01

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 29/01

13h30

Họp Hội đồng xét duyệt phụ cấp đứng lớp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 – 30/01

 

 

 

 

 

Thứ 7- 31/01

 

Đi Thái Bình

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

 

                                                                                                                        Ngày 26  tháng 01 năm 2015

T/L. HIỆU TRƯỞNG

            TRƯỞNG PHÒNG TCHC

                

                        Lê Việt Hùng//tuýeninh2018