Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 02/02

14h00

Họp giao ban

Đ/c Đà, Hùng, Lợi, Tuận, Việt, Sơn Hà, Khiết

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3 – 03/02

8h00

Họp Hội đồng đền bù tài sản

Đ/c Hùng, Lợi, Việt, Khiết

Đ/c Đà

Phòng 203

14h00

Kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ khoa Cơ khí, khoa Điện, Khoa KHCB

Đ/c Nông

Phòng họp tầng 4

Thứ 4 – 04/02

7h30

Đại hội chi bộ Đào tạo

Đại biểu, Đảng viên

 chi bộ Đào tạo

Đ/c Khôi

Phòng họp tầng 4

Thứ 5 – 05/02

6h00

Đi công tác Hà Nội

Đ/c Hùng, Lợi

Đ/c Khôi

Xe đ/c Lợi

Thứ 6 – 06/02

14h00

Hội nghị trù bị hội nghị CBVC năm 2015

Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 7- CN

8h00

Đi công tác Quảng Ninh

 

Đ/c Khôi

Xe đ/c Lợi

Thứ 2- 09/02

7h30

Hội nghị CBVC năm 2015

Cán bộ, viên chức toàn trường

Đ/c Khôi

Hội trường nhà văn hóa

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 26/01 đến ngày 30/01/2015)//tuýeninh2018