Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 02/03

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 03/03

8h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 – 04/03

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 05/03

8h00

Họp CBCC+ Hội đồng tuyển sinh

Trưởng các đơn vị, Hội đồng tuyển sinh

Đ/c Khôi

 Phòng 203

Thứ 6 – 06/03

8h00

Gặp mặt đầu xuân hội hưu trí

Các cụ Hội hưu trí

 

Nhà văn hóa

8h00

Hội thi nữ công gia chánh

Nữ công nhà trường

Đ/c Nông

Nhà thi đấu

>>  Lịch công tác tuần (từ ngày 02/02 đến ngày 09/02/2015)