Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 09/03

15h30

Đi Trường CĐCN và kinh tế

công nghiệp

Ban giám hiệu, Đ/c Hùng, Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 10/03

8h00

Đại hội chi bộ nghiệp vụ 2

Các đ/c trong BCH Đảng ủy, Đảng viên chi bộ nghiệp vụ 2

Đ/c Đà

Hội trường tầng 4

Thứ 4 – 11/03

14h00

Họp xét thi đua tháng 1+2

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 – 12/03

8h00

Dự lễ kỷ niệm trường THPT vùng cao Việt Bắc

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

 

14h00

Đại hội chi bộ khoa Cơ bản - Kinh tế

Các đ/c trong BCH Đảng ủy, Đảng viên chi bộ khoa cơ bản – kinh tế

Đ/c Đà

Hội trường tầng 4

Thứ 6 – 13/03

15h00

Lao động vệ sinh môi trường

Toàn trường

Đ/c Nông

 

>>  Lịch công tác tuần (từ ngày 02/03 đến ngày 06/03/2015)//tuýeninh2018