Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 16/03

15h00

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 26/3

Các đội tuyển

Đ/c Đà

Sân bóng chuyền

Thứ 3 – 17/03

8h00

Họp công tác quản lý KTX

Đ/c Hùng, Tuận, Hà, Khiết, Việt

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4 – 18/03

5h00

Đi Khai giảng Lào Cai

Đ/c Chiến, Thanh Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 19/03

8h

Họp tổ Bảo vệ

Đ/c Hùng, Hiền, Tổ Bảo vệ

Đ/c Đà

Phòng 203

14h00

Giao lưu bóng đá

Đoàn thanh niên

Đ/c Đà

Sân bóng đá

Thứ 6 – 20/03

8h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 7 - 21/03

7h30

Hội thi học sinh giỏi

Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

Hội trường

tầng 4

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 09/03 đến ngày 13/03/2015)//tuýeninh2018