Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 30/03

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 31/03

5h00

Đi công tác Lào Cai

Đ/c Chiến, Thanh Hương, Nguyên CT HSSV

Đ/c Nông

 Đ/c Lợi

Thứ 4 – 01/04

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 02/04

9h00

Họp BCH công đoàn trường triển khai công tác quý II/2015

BCH công đoàn trường, chủ tịch công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 – 03/04

15h00

Họp với tổ công tác Thành ủy

Ban Thường vụ, đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>  Lịch công tác tuần (từ ngày 23/03 đến ngày 28/03/2015)//tuýeninh2018