TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày  31    tháng 3   năm 2015

  THÔNG BáO

V/v gia hạn hạn mức thấu chi năm 2015

 

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban

 

Theo yêu cầu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên

Tất các các cán bộ , công nhân viên, giáo viên trong toàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, nếu có nhu cầu gia hạn,  hạn mức thấu chi  tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên. Năm 2015 lãi suất thấu chi là 11,5% /năm.

(Phí gia hạn 150.000đ/ lần vay; Phí bảo hiểm 0,3% X hạn mức vay, tối thiểu 50.000đ/HM vay VD: HM 15.000.000 phí BH là 50.000đ; HM 20.000.000 phí BH là 60.000đ)

Yêu cầu làm các thủ tục sau:

A-   Trường hợp giữ nguyên  hạn mức thấu chi:

               -  Đăng ký DS với các phòng, khoa, ban ( theo mẫu đính kèm)

               - Các phòng, khoa, ban gửi DS về phòng TC kế toán

        B-  Trường hợp nâng hạn mức thấu chi:

                          - 01 bản đề nghị điều chỉnh hạn mức thấu chi ( theo mẫu đính kèm)

                         -01 bản  HĐLĐ/ QĐ lên lương  gần nhất (bản foto)

C- Trường hợp làm hồ sơ vay hạn mức lần đầu:

                       - 02 bản Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi ( theo mẫu đính kèm)

                       - 01 bản giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

                      - 01 bản  HĐLĐ/ QĐ lên lương  gần nhất (bản foto)

                      - 01 bản hộ khẩu  (bản foto công chứng)

                     - 01 bản CMND  (bản foto công chứng)

Yêu cầu: Các cá nhân, tập thể  nộp danh sách, hồ sơ vay thấu chi về phòng Tài chính  Kế toán hạn cuối cùng 08 giờ  ngày 10/04/2015. Mọi thắc mắc xin liên hệ với phòng TCKT  ĐT 02803 844 686 gặp đ/c Hương.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng

Triệu Văn Lợi

>> Download mẫu đăng ký/gia hạn hạn mức thấu chi năm 2015//tuýeninh2018