Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 06/4

7h30

Họp Thành ủy

Việt Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

Họp xét kết quả học tập rèn luyện học kỳ I

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Nông

 Phòng 203

Thứ 3 – 07/4

8h00

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, giải pháp năm học 2014- 2015

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng họp

tầng 4

8h00

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, giải pháp

 

Đ/c Khôi

 

13h30’

nt

nt

nt

nt

Thứ 4 – 08/04

 

nt

nt

nt

nt

Thứ 5 – 09/04

8h00

Họp cán bộ chủ chốt, giao ban tháng 4/2015

Cán bộ chủ chốt

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 – 10/04

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 30/03 đến ngày 04/4/2015)//tuýeninh2018