THỦ TỤC THANH TOÁN  ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

1.     Hợp đồng đề tài với nhà trường

2.     Thuyết minh sáng kiến đề tài ( có danh mục NVL, số tiền ) được hiệu trưởng duyệt

3.     Mua NVL phải có HĐ mua bán, biên bản nghiệm thu,  thanh lý  HĐ, HĐ tài chính theo QĐ của Bộ tài chính ( tại thời diểm thực hiện đề tài VD: Hợp đồng  từ T1-T3/2015 thì HĐ phải trong T1-T3/2015

4.     Biên bản nghiệm thu, thanh lý HĐ đề tài cấp trường

                    5. Biên bản  bàn giao SP của đề tài

Mọi chi tiết liên hệ:

Lê Thị Thu Hương
Phòng Tài Chính kế toán 
Trường CĐ công nghiệp Thái Nguyên
Sơn cẩm - Phú lương - Thái Nguyên
ĐT: 0280 3844686
DĐ: 0989 255 720//tuýeninh2018