Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 04/5

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 05/5

8h00

Họp Đảng ủy, các tiểu ban Đại hội

Các đ/c trong BCH,

các tiểu ban

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4 – 06/05

8h00

Họp tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội

Các đ/c  trong tiểu ban

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 – 07/05

8h00

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị ngành Điện + Cơ khí

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h30

Lao động công đoàn tổng vệ sinh

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

 

Thứ 6 – 08/05

14h00

Đại hội trù bị

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ có mặt đầy đủ trước 14h

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

19h30

Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ

Các công đoàn

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 7 - 09/5

7h00

Đại hội chính thức

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ có mặt đầy đủ trước 6h45’

Đ/c Khôi

Nhà văn hhóa

 

Ghi chú: Các đ/c đảng viên và Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phiên chính thức yêu cầu về trang phục:

- Nam: Áo trắng cà là vạt

- Nữ: Áo dài

>>Lịch công tác tuần (từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2015)//tuýeninh2018