Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 11/5

15h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3 – 12/5

15h00

Họp xét thi đua tháng 3+4/2015

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 – 13/05

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 14/05

8h00

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng và

tổ chuyên gia

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 – 15/05

 

 

 

 

 

>>  Lịch công tác tuần (từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2015)
//tuýeninh2018