Gửi các anh, chị thuộc các trường trong Khối thi đua CĐ,TCCN số 1 tỉnh Thái Nguyên
Liên quan đến kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi năm 2015, trao đổi lại với các anh, chị một số việc như sau :
1. Trường đăng cai gửi kế hoạch tổ chức thi, các loại lịch phân công cho các trường theo file đính kèm (file đính kèm)
2. Đề nghị các trường chú ý đến các mốc thời gian cho lễ khai mạc ( bắt đầu từ 7h30 ngày 21/5 ), lễ bế mạc ( 16h30 ngày 22/5 )
3. Nhờ các anh, chị gửi giúp giáo án - bài giảng của đơn vị cho trường đăng cai ( phòng Đào tạo ) trong ngày 19/5.
Trân trọng!//tuýeninh2018