Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 25/5

8h00

Đi công tác Hà Nội

Đ/c Lợi

 

Đ/c Lợi

8h00

Dự trường THCS Sơn Cẩm 1

đạt chuẩn

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 3 – 26/5

6h00

Đi công tác Bắc Giang

Cường, Hải

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 4 – 27/05

7h30

Đại hội công đoàn bộ phận

nghiệp vụ II

Đoàn viên công đoàn

nghiệp vụ II

Đ/c Nông

Hội trường

14h00

Đi tập huấn công tác tổ chức

Đ/c Hiền

Đ/c Hùng

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 28/05

8h00

Họp cán bộ chủ chốt

Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

5h00

Đi công tác Thái Bình

Phòng Đào tạo, khoa Điện, khoa KHCB

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 6 – 29/05

 

nt

 

Đ/c Nông

nt

>>    Lịch công tác tuần (từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2015)//tuýeninh2018