Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 01/6

 

Đi công tác từ 01/6 – 12/6/2015

 

Đ/c Khôi

 

8h00

Đi Hà Nội

Đ/c Hùng

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 02/6

8h00

Đại hội trù bị công đoàn nghiệp vụ I

Toàn thể cán bộ, Đoàn viên công đoàn nghiệp vụ I

Đ/c Chiến

Hội trường tầng 4

Thứ 4 – 03/6

14h30

Dự Đại hội công đoàn bộ phận nghiệp vụ I

 

Đ/c Nông

Hội trường tầng 4

Thứ 5 – 04/6

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 05/6

 

 

 

 

 

>>     Lịch công tác tuần (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2015)//tuýeninh2018