Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 08/6

8h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

7h00

Họp Thành ủy

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

14h00

Họp khối trường

Đ/c Việt Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 09/6

8h00

Họp giao ban tháng 6

Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 – 10/6

5h30

Đi công tác Hải Phòng

 

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 5 – 11/6

14h00

Đại hội công đoàn bộ phận Đào tạo

Cán bộ, Đoàn viên công đoàn

Đ/c Nông

Hội trường tầng 4,

14h00

Đại hội công đoàn bộ phận khoa Điện

Cán bộ, Đoàn viên công đoàn

Đ/c Bang

Nhà văn hóa

Thứ 6 – 12/6

7h00

Dự Đại hội Đảng bộ xã Sơn Cẩm

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

14h00

Đại hội công đoàn bộ phận khoa Cơ khí

Cán bộ, Đoàn viên công đoàn

Đ/c Bang

Hội trường tầng 4

14h00

Đại hội công đoàn bộ phận khoa Cơ bản - Kinh tế

Cán bộ, Đoàn viên công đoàn

Đ/c Chiến

Nhà văn hóa

>>    Lịch công tác tuần (từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2015)