Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 22/6

7h30

Khai mạc dân quân tự vệ

 

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

 

Dự khai mạc dân quân tự vệ

 

Đ/c Đà

 

14h00

Họp công đoàn

BCH công đoàn trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 3 – 23/6

8h00

Họp về công tác học sinh thi đại học

Đ/c Hùng, Tuận, Khiết, Hà

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4 – 24/6

8h00

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5 – 25/6

8h00

Họp cán bộ chủ chốt

Trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

 Phòng 203

Thứ 6 – 26/6

8h00

Họp với phòng TCKT

Phòng TCKT

Đ/c Khôi

 

7h30

Sơ kết an ninh cụm

Đ/c Khiết, Hiền, Trang

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 4

8h00

Tổng vệ sinh toàn trường

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

 

CN-28/6

 

Kiểm tra khu vực thi

Đoàn kiểm tra Đại học

Thái Nguyên

Đ/c Đà

 

>>    Lịch công tác tuần (từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2015)//tuýeninh2018