Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 29/6

9h00

Hội nghị mở thầu thiết bị ngành điện

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

12h00

Đi công tác Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

Hội nghị mở thầu thiết bị ngành

cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 3 – 30/6

8h00

Đi công tác Võ Nhai

Đ/c Chiến

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

7h00

Tham gia Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT chuyên TN (Từ 30/6-04/7/2015)

 

Đ/c Nông

 

7h00

Tham gia Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại trường CĐCN TN

(Từ 30/6-04/7/2015)

Đ/c Khiết, Tuấn, Nguyên

Đ/c Đà

 

Thứ 4 – 01/7

7h30

Dự kỷ niệm 30 năm Điện lực

Phú Lương

Đ/c Hiền

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 02/7

8h00

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

 Phòng họp tầng 4

Thứ 6 – 03/7

7h30

Dự kỷ niệm thành lập trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng

Đ/c Hiền

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

>> Lịch công tác tuần (từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2015)