Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 27/7

9h00

Gặp mặt Thương binh nhân dịp 27/7

Ban giám hiệu, TCHC, Hội cựu chiến binh, đoàn TN, Công đoàn

Đ/c Khôi

Phòng khách giám hiệu

Thứ 3 – 28/7

6h00

Tập huấn tài chính tại Hà Nội

Đ/c Lợi, Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4 – 22/7

8h00

Họp khối đào tạo

Trưởng, phó phòng, khoa

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 – 30/7

8h00

Họp hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 – 31/7