Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 03/8

 

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố

Đ/c Nông

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

13h00

Đi Hà Nội

Đ/c Đỉnh

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

 

Làm báo cáo thành tích cá nhân và tập thể năm học 2014 – 2015 (lấy mẫu BC tại Đ/c Thành phòng TCHC). Hoàn thành trước 8/8/2015

các cá nhân và tập thể được danh hiệu thi đua từ Bộ Công thương trở lên

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 – 04/8

 

nt

nt

Đ/c Khôi

 

Thứ 4 – 05/8

8h00

Họp Ban Giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

P 308

14h00

Họp xét thi đua Công đoàn

Năm học 2014 - 2015

Các đ/c trong BCH CĐ trường, chủ tịch CĐ bộ phận

Đ/c Nông

P 203

Thứ 5 – 06/8

7h30

Họp khối trường (Trường CĐKTTC)

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

8h30

Họp khối đào tạo

Trưởng, phó phòng Đào tạo, trưởng, phó khoa

Đ/c Nông

P 203

Thứ 6 – 07/8

8h00

Họp CBCC (Giao ban tháng 8)

Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn TN

Đ/c Khôi

P 203

>>  Lịch công tác tuần (từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2015)//tuýeninh2018