BẢNG TỔNG HỢP GIỜ GIẢNG 

CÁC ĐỒNG CHÍ THAM GIA KIÊM NHIỆM

NĂM HỌC 2011 - 2012

TT

Họ và tên

Đơn vị

Hệ số lương

Kỳ I

Kỳ II

Giờ Tg

G.chuẩn

G. đ/m

G. thừa

G.thiếu

Ghi chú

38

Đoàn Thị Lộc

PPĐT

5.36

142.2

42

184.2

80

80

104.2

 

 

68

Đặng Kiều Nga

TTKT

3.33

34

140

174

100

100

74

 

 

71

Nguyễn Tiến Luật

PĐT

3

67.8

90

157.8

100

100

57.8

 

 

72

Ng T Việt Hương

TPĐT

3.33

0

132.5

132.5

60

60

72.5

 

 

73

Nguyễn Thị Mai

PĐT

3

78.7

69

147.7

100

100

47.7

 

 

74

Phạm Thanh Hương

TTTS

  3.33

94

0

94

100

100

 

6

 

75

Lê Mạnh Cường

TTTS

3

30.1

58.9

89

100

100

 

11

 

76

Tô Văn Khôi

HTrg

5.02

0

155.5

155.5

30

30

125.5

 

 

77

Dương Đình Nông

PHTrg

4.98

0

97.5

97.5

45

45

52.5

 

 

78

Nguyễn Văn Đà

PHTrg

4.32

0

45

45

45

45

0

 

 

79

Dương Đức Thắng

PTP

3.33

36.5

0

36.5

80

80

 

43.5

 

80

Bùi Văn Tuận

TP

4,65

0

56

56

60

60

 

4

 

126

Lê Việt Hùng

 

4.98

0

68

68

60

60

8

 

TP//tuýeninh2018