Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 24/8

Sáng 7h30

Chiều 13h30

Nghiệm thu chương trình, giáo trình

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Hội trường tầng 4

Thứ 3 – 25/8

 

nt

nt

Đ/c Nông

nt

7h00

Đi công tác Lào Cai

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Khôi

Xe Lợi

Thứ 4 – 26/8

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 27/8

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 28/8

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2015)