Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 31/8

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 01/9

8h

Bàn giao nhà thi đấu

Khoa kinh tế, phòng QT-VT, ông Quỳnh

Đ/c Đà

 

14h

Họp bộ phận hành chính

Trưởng, phó phòng TCHC, công tác HSSV, QT-VT, Thanh tra KT&KĐCL

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4 – 02/9

 

Nghỉ lễ 02/9

Toàn trường

 

 

Thứ 5 – 03/9

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 04/9

Sáng 8h

Chiều 14h

Tập huấn ISO

- Các đ/c  trong Ban xây dựng ISO, các chuyên viên ở các ở bộ phận (Lưu ý các đ/c ở các bộ phận nghiên cứu tài liệu để trao đổi với giảng viên)

- Trung tâm TT-TV chuẩn bị máy chiếu

Đ/c Nông

Hội trường tầng 4

>> Lịch công tác tuần (từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2015)