THÔNG BÁO
Về việc nghỉ ngày lễ 02/09/2012

Kính gửi: Các khoa chuyên môn

                        Căn cứ Quy định về việc nghỉ các ngày lễ, tết của Nhà nước.

                        Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

                        Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ ngày lễ ngày 02/09/2012 như sau:

                                                      Nghỉ từ 31/08/2012 đến 02/09/2012 (Thứ 6 đến chủ nhật).

                     Đề nghị các đơn vị thông báo kế hoạch nghỉ ngày lễ cho cán bộ, viên chức đơn vị và sắp xếp kế hoạch cho phù hợp./.
//tuýeninh2018