Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 07/9

Sáng 7h30

Chiều 13h30

Họp hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình ngành Điện

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Hội trường tầng 4

Thứ 3 – 08/9

nt

nt

 

Đ/c Nông

 

Thứ 4 – 09/9

7h30

Đi Võ Nhai

Đ/c Luật

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 10/9

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 11/9

 

 

 

 

 

Thứ 7- 12/9

7h30

- Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015

- Liên hoan tại nhà ăn của trường

Toàn thể CB, VC nhà trường

Đ/c Khôi

Hội trường nhà văn hóa

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2015)//tuýeninh2018