Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 05/10

8h00

Họp ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Cả ngày

Họp hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình khoa Cơ khí

Thành viên hội đồng

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 4

9h00

Họp chuyên môn tổ văn hóa

Giáo viên tổ văn hóa khoa Cơ bản

Đ/c Thủy

Văn phòng tổ môn

14h30

Họp chuyên môn tổ Anh văn

Giáo viên tổ Anh văn

Đ/c Bình

Văn phòng tổ môn

Thứ 3 – 06/10

8h00

Họp giáo ban tháng 10

Cán bộ chủ chốt, đoàn TN

Đ/c Khôi

Phòng 203

Cả ngày

Họp hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình khoa Cơ khí

Thành viên hội đồng

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 4

Thứ 4 – 07/10

8h30

Thanh quyết toán học phí học liên thông tại trường ĐH kinh tế &QTKD

Đ/c Cường

Đ/c Chiến

 

 

9h00

Họp chuyên môn  tổ chính trị

Lãnh đạo khoa và giáo viên

Đ/c Yên

Văn phòng tổ môn

Thứ 5 – 08/10

7h30

Khai giảng lớp khởi sự doanh nghiệp

Sở Công thương TN, TT khuyến công Nam Định, lãnh đạo nhà trường

Đ/c Khôi

Hội trường nhà văn hóa

12h30

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 – 09/10

7h30

Đi Tuyên Quang

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

13h30

Họp với GV chủ nhiệm lớp 10 trường THPT Hoàng Quốc Việt Võ Nhai

Đ/c Hà

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

>>    Lịch công tác tuần (từ 28/9 - 02/10)