Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 26/10

8h00

Họp tổ chuyên môn khoa Cơ khí

Các đ/c giáo viên trong tổ

Đ/c Huế

Phòng họp tầng 4

9h00

Họp tổ công đoàn TCKT giới thiệu đoàn viên ưu tú

Đoàn viên công đoàn của tổ

Đ/c Hương

Phòng KTT

14h00

Họp công tác chuyên môn và đăng ký thi đua phòng QTVT

Cán bộ, viên chức Phòng QTVT

Đ/c Việt

Phòng QTVT

16h00

Họp tổ công đoàn QTVT

Đoàn viên công đoàn tổ

Đ/c Thắng

Phòng QTVT

Thứ 3 – 27/10

8h00

Họp chuyên môn khoa Điện, Điện tử, Tin học

Cán bộ, giảng viên của khoa

Đ/c Định

Phòng họp tầng 4

8h30

Bảo vệ cơ sở  đề tài NCKH cấp Bộ

Nhóm NC đề tài, Hội đồng

Đ/c Việt Hương

Phòng 203

9h00

Họp phòng Tổ chức hành chính xét thi đua tháng (khối văn phòng)

Cán bộ, viên chức phòng

Đ/c Hùng

Phòng TCHC

14h00

Đi khai giảng trường TCN Thái Bình

 (27-28/10)

Đ/c Lợi, Tuận, Chiến

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4-28/10

8h30

Họp chuyên môn phòng  đào tạo NCKH

Cán bộ, viên chức phòng

Đ/c V. Hương

Phòng 203

9h00

Họp xét thi đua tháng 10 khoa KHCB

Cán bộ, giảng viên khoa

Đ/c Lan Hương

Phòng họp tấng 4

Thứ 5 – 29/10

7h30

Họp Hội đồng xét đề tài NCKH

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 – 30/10

9h30

Họp chi bộ khoa Cơ khí

Các đ/c đảng viên

Đ/c Dũng

Phòng họp tầng 4

Thứ 7-31/10

 

Làm việc với thanh tra Bộ

Ban Giám hiệu, Lợi, Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Hưng

>>   Lịch công tác tuần (từ 19/10 đến 24/10/2015)//tuýeninh2018