Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 02/11

7h20

Dự giờ tổ chuyên môn

Tổ môn Anh văn

Lan Hương

GĐ A 302

8h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

8h00

Họp chuyên môn TT-TT-TV

CBVC trung tâm

Đ/c Minh

Tại TT

9h55

Dự giờ tổ chuyên môn

Tổ môn văn hóa

Lan Hương

GĐ A 301

13h00

Khai giảng lớp Tin Võ Nhai

Trung tâm TS, đ,c Thảo tổ Tin

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

14h00

Họp công đoàn khoa Điện – ĐT-TH

Đoàn viên công đoàn

Đ/c V. Hùng

Văn phòng khoa

15h30

Họp CBCC (giao ban tháng 11)

Trưởng các đơn vị, công đoàn, ĐTN

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3 – 03/11

9h00

Họp UBKT công đoàn

Các đ/c Ủy viên UBKT

Đ/c Bang

Phòng 203

15h00

Họp chuyên môn TT – TH- NN-TS

CBVC  trung tâm

Đ/c Chiến

Tại TT

17h00

Đến trường CĐN Cơ điện

Luyện Kim

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4-04/11

6h00

Dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo tại Phú Quốc ( Từ 4-7/11/2015)

Đ/c Hùng, Lợi, V. Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

8h00

Dự lễ kỷ niệm trường CĐN cơ điện Luyện Kim

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 5 – 05/11

15h00

Họp chi bộ nghiệp vụ I

Đảng viên chi bộ

Đ/c Bang

Phòng 203

15h00

Giao hữu bóng đá chào mừng 20/11

2 đội bóng

Đ/c Luật

 

15h55

Dự giờ tổ chuyên môn

Tổ môn văn hóa

Đ/c Lan Hương

GĐ A201

Thứ 6 – 06/11

6h00

Dự Hội nghị tổng kết công đoàn tại Phú Quốc (Từ 06 – 08/11/2015)

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

>>  Lịch công tác tuần (từ 26/10 đến 31/10/2015)//tuýeninh2018