LỊCH LUYỆN GIẢNG THI GVDG GDTX CẤP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016

 Căn cứ Công văn số 1310/SGDĐT – GDTX về việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi GVDG GDTX cấp THPT năm học 2015 – 2016 và Công văn số 1338/SGDĐT-GDTX về việc Tổ chức hội thi GVDG chương trình GDTX cấp THPT năm học 2015 – 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên; Nhà trường lập kế hoạch luyện giảng như sau:

TT

Thời gian

Thứ 2

(18/11/2015)

Tiết giảng

Thành phần Ban luyện giảng dự giờ

Sáng

Từ 8h30’ - 9h30’

Trần Thị Yến Mai

Bắt buộc

Đồng chí Khôi, Nông, Việt Hương, Lan Hương, Đinh Lý

Từ 9h31’ - 10h30’

Nguyễn Thị Mai Hương

Tự chọn

Chiều

Từ 13h30’ - 14h30’

Trần Thị Yến Mai

Bắt buộc

Từ 14h31’ - 15h30’

Nguyễn Thị Mai Hương

Tự chọn

  Giảng lý thuyết tại phòng 203 - khu nhà A  (Các giáo viên chủ động chuẩn bị máy tính, máy chiếu).

  Kính mời các đồng chí giảng viên, giáo viên (không có giờ) bố trí thời gian đến nghe cùng Ban luyện giảng.//tuýeninh2018