Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 09/11

8h00

Dự giờ tổ môn chính trị

Giảng viên tổ chính trị

Đ/c Lan Hương

Phòng

A 202

9h05

Dự giờ tổ môn Anh văn

Giảng viên tổ Anh văn

Đ/c Lan Hương

Phòng

A 202

9h30

Họp triển khai tuyển sinh

Đ/c Nông, Đà, Chiến, Tuận, V. Hương, Lợi, Hùng

Đ/c Khôi

Phòng 203

10h00

Đi tập huấn công tác kiểm định Hà Nội

 

Đ/c Bang

Đ/c Hưng

14h00

Họp BCH Hội CCB

Các đ/c BCH

Đ/c Lợi

Phòng 203

15h05

Dự giờ tổ môn Anh văn

Giảng viên tổ Anh văn

Đ/c Lan Hương

Phòng

 A  301

Thứ 3 – 10/11

8h30

Làm việc với Công ty tư vấn ISO

Các đ/c  trong Ban xây dựng

Đ/c Nông

Hội trường tầng 4

9h00

Họp tổ chuyên môn tổ văn hóa

Giảng viên tổ văn hóa

Đ/c Thủy

Văn phòng tổ môn

9h00

Họp BCH công đoàn mở rộng công đoàn nghiệp vụ II

Các đ/c trong BCH, tổ trưởng tổ công đoàn

Đ/c Lợi

Phòng 203

13h00

Đi Tuyên Quang

Đ/c Chiến, Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4-11/11

8h00

Dự thành lập trường văn hóa nghệ thuật

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

9h00

Họp tổ chuyên môn tổ Anh văn

Giảng viên tổ môn

Đ/c Bình

Văn phòng tổ môn  

9h00

Họp tổ chuyên môn chính trị

Giảng viên tổ môn

Đ/c Yên

Văn phòng tổ môn

9h00

Họp công đoàn bộ phận Đào tạo

Đoàn viên công đoàn

Đ/c Hương

Phòng 203

Thứ 5 – 12/11

15h30

Tổ chức thi đấu thể thao cho HSSV chào mừng 20/11

Các đ/c BCH đoàn trường và các vận động viên tham gia

Đ/c Sơn Hà

Sân bóng

Thứ 6 – 13/11

13h30

Lao động vệ sinh công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

 

Thứ 7-14/11

 

Thi tuyển sinh bổ sung ngành Cơ khí

TT tuyển sinh

Đ/c Chiến

Tại trường

>>     Lịch công tác tuần (từ 02/11 đến 06/11/2015)//tuýeninh2018